Адно акно

Пералік адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца ва ўстанове аховы здароўя «Гарадская гінекалагічная бальніца» Кастрычніцкага раёна г. Мінска па заявах грамадзян у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 г. № 200 «Аб адміністрацыйных працэдурах, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян»

Глава 2 ПРАЦА І САЦЫЯЛЬНАЯ АБАРОНА

Найменне адміністрацыйнай працэдуры

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Тэрмін дзеяння даведкі, дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні працэдуры

Усе ўказаныя адміністрацыйныя працэдуры ажыццяўляюцца БЯСПЛАТНА

1.1.5. Пастаноўка на ўлік грамадзян, якія патрабуюць паляпшэння жыллёвых умоў

Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчанні аб нараджэнні непаўналетных дзяцей, якія прымаюцца на ўлік грамадзян, якія патрабуюць паляпшэння жыллёвых умоў і (або) знаходзіліся на такім уліку. Дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае даванне жылога памяшкання – у выпадку наяўнасці такога права. Звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям’і – у выпадку пастаноўкі на ўлік (аднаўлення на ўліку) грамадзян, якія маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх даходу і маёмасці

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.1.6. Аб раздзеле, чарзе, аб пераафармленні чаргі з грамадзяніна на паўналетняга члена яго сям’і

Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчанні аб нараджэнні непаўналетных дзяцей, якія прымаюцца на ўлік грамадзян, якія патрабуюць паляпшэння жыллёвых умоў і (або) знаходзіліся на такім уліку. Дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае даванне жылога памяшкання – у выпадку наяўнасці такога права. Звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям’і – у выпадку пастаноўкі на ўлік (аднаўлення на ўліку) грамадзян, якія маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх даходу і маёмасці

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.1.7. Аб зняцці грамадзян з уліку тых, хто патрабуе паляпшэння жыллёвых умоў

Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчанні аб нараджэнні

15 дзён з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.1.8. Пастаноўка на ўлік грамадзян, якія жадаюць атрымаць жылое памяшканне ў інтэрнаце

Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчанні аб нараджэнні непаўналетных дзяцей (для іншаземных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім дадзены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такога пасведчання), якія прымаюцца на ўлік грамадзян, што жадаюць атрымаць жылое памяшканне ў інтэрнаце. Дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае атрыманне жылога памяшкання ў інтэрнаце, – у выпадку наяўнасці такога права

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

2.1. Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі

-

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.2. Выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасадзе

-

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.3. Выдача даведкі аб перыядзе працы, службы

-

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.19. Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да сканчэння адпачынку па доглядзе за дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі

-

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.24. Выдача даведкі аб незабяспечанасці дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным перабываннем

-

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.25. Выдача даведкі аб знаходжанні ў адпачынку па доглядзе за дзіцём да дасягнення ім узросту 3 гадоў

-

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

Адказная асоба за выдачу даведкі або іншага дакумента – Міраеўская А.В. – інспектар па кадрах, аддзел кадраў (галоўны корпус, 1 паверх, правае крыло, кабінет ст. інспектара па кадрах), рэжым работы: панядзелак – чацвер з 8.30 да 17.15, пятніца з 8.30 да 16.00 тэл. 2020-69-96

Найменне адміністрацыйнай працэдуры

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Тэрмін дзеяння даведкі, дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні працэдуры

Усе ўказаныя адміністрацыйныя працэдуры ажыццяўляюцца БЯСПЛАТНА

2.4. Выдача даведкі аб памеры заработнай платы (грашовага забеспячэння)

-

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.5. Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах

 • пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу
 • лісток непрацаздольнасці

10 дзён з дня звароту 

на тэрмін, указаны ў лістку непрацаздольнасці (даведцы аб часовай непрацаздольнасці)

2.6. Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

 • заява
 • пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу
 • даведка аб нараджэнні дзіцяці – у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь
 • пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці – у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь
 • пасведчанне аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшых за 18 год (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей)
 • копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) (далей – усынаўленне) – для сем’яў, якія ўсынавілі (удачарылі) (далей – якія ўсынавілі) дзяцей
 • выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удачарыцеляў) (далей – усынавіцелі), апекуноў) або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі
 • копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сем’яў

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц 

аднаразова

2.8. Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці

 • заява
 • пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу
 • заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі
 • выпіскі (копіі) з працоўных кніжак заяўніка і мужа заяўніка або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі
 • копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сем’яў

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц 

аднаразова

2.9. Прызначэнне дапамогі па доглядзе за дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў

 • заява
 • пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу
 • пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці (для іншаземных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім дадзены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такога пасведчання), пасведчанне аб нараджэнні ўсіх дзяцей да 18-ці гадоў, калі нарадзілася не першае дзіця.
 • копія рашэння суда аб усынаўленні – для сем’яў, якія ўсынавілі дзяцей
 • выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў) або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі.
 • даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам
 • копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які сведчыць катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сем’яў
 • даведка аб выхадзе на працу, службу, вучобу да сканчэння адпачынку па доглядзе за дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі – пры афармленні адпачынку па доглядзе за дзіцём да дасягнення ім узросту 3 гадоў іншым членам сям’і
 • пасведчанне дзіцяці-інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі – для сем’яў, якія выхоўваюць дзіця-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў
 • пасведчанне аб заключэнні шлюбу, копія рашэння суда аб устанаўленні бацькоўства – для сем’яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу, іншых ваеннаабавязаных асоб

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

да дня дасягнення дзіцём узросту 3 гадоў

2.12. Прызначэнне дапамогі на дзяцей, старэйшых за 3 гады

 • заява
 • пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу
 • пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (даюцца на ўсіх дзяцей) (для іншаземных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім дадзены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такіх пасведчанняў)
 • дамавая кніга (пры яе наяўнасці) – для грамадзян, якія пражываюць у аднакватэрным, блакіраваным жылым доме
 • копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сем’яў
 • копія рашэння суда аб усынаўленні – для сем’яў, якія ўсынавілі дзяцей
 • даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам – на дзяцей, старэйшых за 14 гадоў (прадстаўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года)
 • звесткі аб атрыманых даходах (аб іх адсутнасці) кожнага члена сям’і за год, які папярэднічае году звароту
 • пасведчанне дзіцяці-інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі – для сем’яў, якія выхоўваюць дзіця-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў
 • даведка аб утрыманні аліментаў і іх памеры
 • даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу – для сем’яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу
 • пасведчанне інваліда – для бацькі або маці ў няпоўнай сям’і, якому (якой) устаноўлена інваліднасць I або II групы
 • выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў) або іншых дакументаў, якія пацвярджаюць іх занятасць
 • пасведчанне аб заключэнні шлюбу, копія рашэння суда аб устанаўленні бацькоўства – для сем’яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу. іншых ваеннаабавязаных асоб

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

Да 31 ліпеня або да 31 снежня каляндарнага года, у якім прызначана дапамога, альбо да дня дасягнення дзіцём 16-, 18-летняга ўзросту

2.13. Прызначэнне дапамогі па доглядзе за хворым дзіцём ва ўзросце да 14 гадоў

 • лісток непрацаздольнасці

10 дзён з дня звароту

на тэрмін, указаны ў лістку непрацаздольнасці

2.14. Прызначэнне дапамогі па доглядзе за дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцём-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці альбо іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд за дзіцём

 • лісток непрацаздольнасці

10 дзён з дня звароту

на тэрмін, указаны ў лістку непрацаздольнасці

2.16. Прызначэнне дапамогі пры санаторна-курортным лячэнні дзіцяці-інваліда

 • лісток непрацаздольнасці

10 дзён з дня звароту

на тэрмін, указаны ў лістку непрацаздольнасці

2.18. Выдача даведкі аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты

 • пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.20. Выдача даведкі аб утрыманні аліментаў і іх памеры

 • пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.29. Выдача даведкі аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

 • пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

3 дні з дня звароту

бестэрмінова

2.35. Выплата матэрыяльнай дапамогі на пахаванне

 • заява асобы, якая ўзяла на сябе арганізацыю пахавання памерлага (загінулага)
 • пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу заяўніка
 • даведка аб смерці – у выпадку, калі смерць зарэгістравана ў Рэспубліцы Беларусь
 • пасведчанне аб смерці – у выпадку, калі смерць зарэгістравана за межамі Рэспублікі Беларусь
 • пасведчанне аб нараджэнні (пры яго наяўнасці) – у выпадку смерці дзіцяці (дзяцей)
 • даведка аб тым, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з’яўляўся навучэнцам, – у выпадку смерці асобы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў

1 працоўны дзень з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

аднаразова

Адказная асоба за выдачу даведкі або іншага дакумента – Віаленцій А.Д. – вядучы бухгалтар, кабінет бухгалтара па заработнай плаце (1 паверх, правае крыло) тэл. 220 63 91 рэжым работы: панядзелак – чацвер з 8.30 да 17.15, пятніца з 8.30 да 16.00.

Глава 7 АХОВА ЗДАРОЎЯ

Найменне адміністрацыйнай працэдуры

Кабінет, у які грамадзянін павінен звярнуцца

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Тэрмін дзеяння даведкі, дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Усе ўказаныя адміністрацыйныя працэдуры ажыццяўляюцца БЯСПЛАТНА

7.2.1. Выдача заключэння ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі

Маўрычава Ларыса Аляксандраўна – намеснік галоўнага ўрача па медыцынскай частцы, 1 паверх, правае крыло – прыёмная, кабінет намесніка галоўнага ўрача па медыцынскай частцы, рэжым работы з 8.30. да 16.45.,

тэл. 222 83 63

 • пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

1 дзень пасля правядзення паседжання камісіі, але не пазней за 1 месяц з дня падачы заявы

ад 1 месяца да 1 года або бестэрмінова ў залежнасці ад захворвання або патрэбы ў тэхнічных сродках сацыяльнай рэабілітацыі

7.5. Выдача лістка непрацаздольнасці (даведкі аб часовай непрацаздольнасці)

Сямёнава Людміла Уладзіміраўна

медыцынскі рэгістратар

тэл. 2020-65-83 (2 паверх галоўнага корпуса, кабінет «Выпіска лістоў непрацаздольнасці»

з 08.00 да 16.00

На час бальнічнага ліста, адпачынку Сямёнавай Л.У. абавязкі медыцынскага рэгістратара выконвае асоба, якая яго замяняе.

 • пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

у дзень устанаўлення часовай непрацаздольнасці

бестэрмінова

7.6. Выдача медыцынскай даведкі аб стане здароўя

Загадчыкі гінекалагічных аддзяленняў

Лечачыя ўрачы

 • пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

1 дзень пасля правядзення медыцынскага агляду, медыцынскага асведчання

Да 1 года

7.9. Выдача выпіскі з медыцынскіх дакументаў

Загадчыкі аддзяленняў

Лечачыя ўрачы

 • пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

7.12. Выдача дублікатаў дакументаў

- Выдача лістка непрацаздольнасці (даведкі аб часовай непрацаздольнасці)

- Выдача медыцынскай даведкі аб стане здароўя

- Выдача выпіскі з медыцынскіх дакументаў

Сямёнава Л.У., медрэгістратар

тэл. 220-65-83 (2 паверх галоўнага корпуса, кабінет «Выпіска лістоў непрацаздольнасці»)

з 08.00 да 16.00

Загадчыкі гінекалагічнымі аддзяленнямі

Лечачыя ўрачы

 • пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

1 дзень з дня звароту

На тэрмін дзеяння дакумента

Мы на карце

Тэлефоны для грамадзян Беларусі:
+375172206984
+375 (33) 633-62-17

Тэлефоны для замежных грамадзян:
+375 (17) 392-32-53

Ёсць пытанні? Пытайце!